T2032S声波电动牙刷

每分钟40000次声波震动
四种模式(清洁、柔和、美白、按摩)
智能两分钟定时,30秒换区提醒
磨圆杜邦刷毛,3D刷毛设计,轻柔去除牙齿表面牙菌斑
T2032S
RST2032S-P2
RST2032S-P3
RST2032S-P4
RST2032S-P5